Bannerbilde

Stigerørskum

Stigerørskummen fra Skjæveland benyttes i forbindelse med oppføring av stakerør for spylekummer, og konsentrasjon av stikkledninger. Avlastningsplaten legges på et komprimert fundament. På avlastningsplaten settes så en justeringsring i ønsket høyde. For avslutning i terrenget kan en benytte støpejernslokk eller betonglokk. Stigerørskummen er nok et nyutviklet produkt som vi er stolte av å presentere.