Bannerbilde

Box Culvert

Box Culvert er et firkantet betongelement som kan benyttes til stikkrenner, overvannsledninger, kabelføringer, underganger og grunne bekkegjennomføringer i vei. Box Culvert kan monteres både liggende og stående/horisontalt og vertikalt, og utformes slik at elementene kan danne en kulvert som følger terrengets kurvatur.