Bannerbilde

Flettemuren

Flettemuren forhandles av Urban Natur, ved Bengt Borsheim; bengt@urbannatur.no / 90624311. Flettemuren er en funksjonell, effektiv, fleksibel fordrøyende vegg. Elementene kan benyttes til alt fra vertikale og horisontale grønne landskap til fordrøying og rensing av overvann. Flettemuren har integrert vannreservoar og er tilrettelagt for god plantetrivsel. Riktig beplantning og gode vekstforhold bidrar til harmoniske og levende, grønne landskap. Flettemuren er arealeffektiv, fleksibel og kan enkelt kombineres med andre elementer, som naturstein, fjell- og trevegg. Flettemuren er enkel å montere. Elementenes standardimensjon gjør at den kan monteres, demonteres, bygges om, eller flyttes- som Legoklosser. Flettemuren er en effektiv, økonomisk og funksjonell løsning. Den er enkel i drift og vedlikehold, og har lang levetid. Flettemuren består av elipseformede betongelementer og benyttes som forstøtningsmur, med helning på 11 grader. 
Den kan også benyttes uten helning. Flettemuren monteres i forbandt, og er utstyrt med låseknaster i toppen, for låsing av neste rad. Egen brukermanual utarbeides for hvert prosjekt.  Det tilbys grunnleggende opplæring i drift og vedlikehold.