Bannerbilde

Qmax Storm

Ny effektiv, trygg og komplett overvannsløsning! Det nye totalkonseptet for effektiv mottak av overvann fra veier og andre arealer med faste dekker. En lukket flomvei med stor vannførings- og selvrensingskapasitet, også ved lite eller manglende fall. Qmax rørene leveres i to dimensjoner: 300/450 samt 500/750, begge i lengder på 1000 mm og 2250 mm. Spissvender i spesialbygget lengde leveres på bestilling. Nå blir Qmax våtstøpt. Det gir stålkontroll på måltoleranser og gjeldende krav til overflate. Godstykkelsen, i kombinasjon med rørets ”eggform,” gir så stor styrke at røret kan monteres med alt fra 0,2 meter overdekning til 12 meter overdekning. Systemet er tilpasset F 900/90 T belastning, og er derfor velegnet også på flyplasser, terminaler og havneområder. Rister i teleskoptisk utførelse monteres direkte på Qmax Storm-røret med innbyrdes avstand etter eget ønske/behov. Mellom ristene legges det ”renneheller” som leder vannet til den nærmeste risten. Rammene leveres i utførelse for henholdsvis asfalterte eller steinbelagte arealer. En kan alternativt benytte kjeftsluk eller kuppelrist på innløpsåpningene. Kombinert inspeksjons- og sandfangkummer er plassert direkte på ledningen. Det sikrer trygg og effektiv drift.