Bannerbilde

Regnbed

Blå-grønn faktor: Regnbedet forsinker og infiltrerer overvann, og er en del av Skjævelands helhetlige leveringsprogram innen overvannshåndtering. Ta kontakt for spesialutformede løsninger og mer informasjon.