Bannerbilde

Storm Type 1

Storm Type 1

Storm Type 1 er en drenskum blant annet for eneboligtomter. Overvannet ledes inn i kummen gjennom åpen rist i toppen og takvannsrøret som er koblet til kummen. Regnvannet slippes ut på kommunalt nett gjennom strupet utløp, infiltreres under kummen og fordrøyes ved ekstremnedbør i kummen. Diameteren på åpningen i det neddykkede, strupede utøpet avgjøres for hvert enkelt prosjekt som en del av beregningen. Dette må tilpasses den aktuelle kommunes grense for maksimalt påslipp. Teknisk data: Betongkummen er produsert i henhold til regjerende Standard. Storm Type 1 inneholder: Overløpsrør DN 110, samt nødoverløp DN 110 til overvannsledning. Totalhøyde kum justeres med standard betongringer og kjegle, og tilpasses lokale forhold. Kjegletopp og rist leveres separat. Prisen og målene i tabellen refererer til bunnseksjonen.

Dimensjonering og bruksområder

Storm Type 1
Varenummer DN innv. Vekt i kg. Totalhøyde i mm
70011  1000 1650 1500

Be om tilbud Skriv ut tabell

Dette produktet medgår i følgende artikler:   Infiltrasjon og fordrøyning Fordrøyningssystem med infiltrasjon Tre funksjonelle Storm kummer Kummer, montasje FDV for Skjævelands IFS Storm kummer