Bannerbilde

Lamellutskiller

Lamellutskiller

HUSK: Ved oppstart og etter tømming må tanken fylles med rent vann. A: Ved belastning lavere enn A vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp tilsvarende en klasse 1 utskiller i hht. NS-EN 858-1. B: Ved belastning fra A til B vil lamellutskilleren ha et oljeutslipp tilsvarende en klasse ll utskiller i hht. NS-EN 858-1. C: Største tillatte belastning som kan passere lamellutskilleren (hydraulisk kapasitet).

Dimensjonering og bruksområder

Lamellutskiller
Varenummer Kapasitet A/B/C Volum slamlager l. Volum oljelager l. DN innv. DN inn/utløp Innløpskote Utløpskote Bunnkote
40131  25/35/400 750 700 1600 400 1670 1650 0
40130  25/50/600 700 750 2000 500 1610 1590 0

Be om tilbud Skriv ut tabell

Dette produktet medgår i følgende artikler:   Lamellutskiller