Bannerbilde

Oljeutskiller Betorens

Oljeutskilleren med ekstra høy renseeffekt! Betorens Oljeutskiller renser oljeholdig spillvann og oljeforurenset overflatevann. Betorens Oljeutskiller leveres med en koalescensenhet som er egnet til å rense mekanisk og kjemisk emulgert avløpsvann. Mekanisk emulgert avløpsvann oppstår når en for eksempel fjerner olje ved høytrykkspyling. Kjemiske emulsjoner oppstår når en vasker ved hjelp av kjemikalier. Emulsjonene gjør at oljedråpene blir små. Her vil Betorens Oljeutskiller med koalescensenhet løse utfordringen med å fange opp de små oljedråpene. Størrelsen på oljedråpene har stor betydning for hvordan utskilleren fungerer. Når oljeforurenset vann strømmer gjennom koalescensenheten vil oljedråpene koalescere. Det vil si at de smelter sammen/sammenføyes til større dråper. Når dråpene blir større, stiger de hurtigere til overflaten. Betorens Oljeutskiller er testet iht. NS 858-1, hvor det er satt følgende krav: Det må ikke komme mer enn 5 mg olje/liter ut av utskilleren i en test situasjon. Utskilleren er CE merket. Oljeutskillerne dimensjoneres iht. NS 858-1.