Bannerbilde

Trykkøkningsstasjon

I kommunene varierer trykket i vann-nettet fra område til område. Som regel er det godt trykk i lavlandet, og behov for å øke dette i høyde. Trykkøkningsstasjoner kan heve trykket på vannet direkte til forbruker, for eksempel til små byggefelt 60 – 70 hus. Alternativet er å pumpe vann opp i et høydebasseng, og la det renne derfra til forbruker. Trykkøkningsstasjonen Partner Vannrens leverer i samarbeid med oss hos Skjæveland Cementstøperi er en enkel, og ekstremt tidseffektiv trykkøkningsstasjon som egner seg til hyttefelt og boligbebyggelse. Den er prefabrikkert og blir levert komplett, med grunnmurplate med klargjort overbygg, ferdig koblet elektrisk anlegg og armatur for trykkøkning. Ved ettermontering av trykkstasjonen handler prosessen i realiteten om å grave seg ned til vannledningen, kappe seg inn på vannledningen og fjerne riktig lengde, for så å heise på plass bunnseksjonen med den ferdig monterte armaturen og koble seg på inn- og utløp. Hele stasjonen kan fraktes på en lastebil. Bunnseksjonen består av en ordinær ig-bunnseksjon. Dette er en ideell løsning også fordi det kan være usikkert hvor dypt vannledningen ligger. Fordi bunnen består av betongringer, kan høyden enkelt justeres med halvmeter-høye ringer. I Egersund er det montert flere trykkøkningsstasjoner. 2,5 timer er monteringsrekorden. Utvikleren av stasjonen, Magne Torgersen i Partner Vannrens, anbefaler likevel at det settes av om lag en dag til arbeidet.