Bannerbilde

Oljeutskillere: regler for dimensjonering

Det er nye og avgjørende endring for dimensjonering av utskillere. De nye reglene får betydning blant annet ved beskrivelse av oljeutskillere i tilknytning til tunnel, hvor utskilleren også skal håndtere tunnelvaskevann.

Tidligere har oljeutskillere blitt dimensjonert i kubikkmeter. Etter overgang til NS-EN 858-1 (Utskillere for lette væsker) stilles det nå som regel et funksjonskrav i stedet for detaljerte krav med hensyn til volumer og overflatebelastning for prefabrikkerte oljeutskilleranlegg.

I henhold til gjeldende standard for oljeutskillere (NS-EN 858-1) skal kapasiteten til oljeutskillere angis med nominell størrelse. Nominell størrelse (NS) er en tallverdi, uten enheter som tilsvarer største vannmengde i liter per sekund, som oljeutskilleren har blitt testet med i henhold til test beskrevet i NS-EN 858-1.

Utskillerklasser:

Standardens testprosedyre skiller mellom to utskillerklasser avhengig av oppnådd resultat ved prøving.
Oljeutskillere som er testet og godkjent etter standarden inndeles i nominelle størrelser (NS ) og angis som klasse I eller klasse II utskiller, avhengig av oppnådd resultat.

Klasse I utskiller:

Dersom oljeutskilleren ved prøving har et utslipp mindre enn 5 mg restolje/l vil utskilleren overholde kravet til en klasse I utskiller.

Klasse II utskiller:

Dersom oljeutskilleren ved prøving har et utslipp mindre enn 100 mg restolje/l vil utskilleren overholde kravet til en klasse II utskiller. Begrepet nominell størrelse benyttes i stedet for begrepet “volum”, fordi nødvendig volum på utskilleren er avhengig av hvilke type teknologi som brukes.

Vi leverer både klasse I og klasse II oljeutskillere for kontrollerte avløpsmengder, samt Lamellutskiller klasse I og klasse II som benyttes når uforutsigbare vannmengder må renses.

NB!

Ved all installasjon av utskillere må det innhentes grave- og utslippstillatelse fra den aktuelle kommunen.