Bannerbilde

Søkk våt mars

Søkk våt mars

Landet over har mars i hovedsak vært våt og mild, usedvanlig våt faktisk. Vi kan håpe på en mild og tørrere vår, men må være innstilt på at værendringene er kommet for å bli.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  6 april 2015

Overvannshåndtering er et område vi hos Skjæveland Cementstøperi har arbeidet mye med de siste årene. Værendringer og påfølgende kommunale krav gjør temaet stadig mer aktuelt. I katalogen vår, og her på hjemmesiden vår, har vi samlet produkter knyttet til overvannshåndtering i et eget kapittel. Det finner du her: Les mer