Bannerbilde

Takk for besøket!

Takk for besøket!

Denne flotte gjengen fra Øksnevad videregående skole besøkte oss forleden.

Tekst: Inger Anita Merkesdal    Oppdatert:  31 januar 2020

Med på bildet er også koordinator innen overvann Aage Gjesdal. Sammen med Skjævelands salgsleder, Inge Furenes, tok han imot gjestene fra Øksnevad videregående skole.


Skjæveland gruppens Test- og demonstrasjonsfelt er flittig i bruk. I januar blant annet av 15 elever fra andre året i anleggsteknikk på Øksnevad vgs.

Etter sommeren skal de ut i lære. De kan velge mellom fem ulike fag, de fleste har valgt å bli maskinkjører. På skolen har de blant annet lært om ulike rørtyper i teorien. Både lærerne og elevene var begeistret over å få besøke testfeltet, hvor alle de nye overvannsløsningene er utstilt og i bruk.

Eigil Kristensen, en pensjonert lærer som i mange år har undervist i anleggsteknikk, fulgte klassen.
– Hvorfor valgte dere å besøke Skjæveland?
– Skjæveland Gruppen har utviklet et betydelig kompetansesenter for overvann. Store nedbørsmengder og styrtregn er jo blitt et stort problem. Rørene svelger ikke lengre unna, og så flommer det over. Når Skjæveland Gruppen har utviklet mange ulike løsninger for å håndtere dette, og både gir en teorigjennomgang og lar elevene få se produktene i praksis, så er dette et veldig godt bidrag. Det er inspirerende og kjekt å besøke utstillingen, og med økte nedbørsmengder blir disse løsningene bare mer og mer aktuelle, svarer Kristensen.

Under besøket fikk elevene i anleggsteknikk innføring i alt fra regnbed til fordrøyningsmagasin.
– Å få komme ut og se produktene er kjempeviktig. Det gir elevene flere knagger å henge kunnskapen på, understreker han.

Også kontaktlærer Ole Johan Mæland er begeistret for befaringen, og takker for at klassen fikk en inspirerende omvisning.

En flik av Test- og demonstrasjonsfeltet til Skjæveland Gruppen, fotografert sommeren 2019. I forgrunnen Alma regnbed montert i et drenerende dekke.

Å dele kunnskap om løsninger og produkter innen praktisk overvannshåndtering er nettopp en av årsakene til at Skjæveland Gruppen har etablert og videreutvikler Test- og demonstrasjonsfeltet.