Bannerbilde

Flettemur-katalog

Flettemuren er en funksjonell, effektiv, fleksibel fordrøyende vegg. Konseptet er utviklet av, og forhandles av, Urban Natur.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   
Produkter i denne artikkelen:   Flettemuren

Elementene som benyttes i Flettemuren ble opprinnelig utviklet til forstøtning og murer. Etter en videreutvikling av Urban Natur kan de benyttes til alt fra vertikale og horisontale grønne landskap, til fordrøying og rensing av overvann.

Her kan du laste ned vår Flettemur-katalog. Du kan også laste ned katalogen ved å klikke på bildet under.

Dersom du ønsker papirversjonen tilsendt kan du be om den i epost som du sender her:

Flettemuren har integrert vannreservoar og er tilrettelagt for god plantetrivsel. Riktig beplantning og gode vekstforhold bidrar til harmoniske og levende, grønne landskap.

Flettemuren kan benyttes for å skjerme myke trafikanter, som forstøtning, midtdeler/vegg eller landskap. Beplantet med de riktige vekstene kan den bidra med effektiv luftrensing, vind- og støydemping.

Flettemuren er arealeffektiv, fleksibel og kan enkelt kombineres med andre elementer, som naturstein, fjell- og trevegg. Flettemuren er enkel å montere.

Elementenes standardimensjon gjør at den kan monteres, demonteres, bygges om, eller flyttes- som Legoklosser.

Flettemuren er enkel i drift og vedlikehold, og har lang levetid. Flettemuren består av elipseformede betongelementer og benyttes som forstøtningsmur, med helning på 11 grader.
Den kan også benyttes uten helning.

Egen brukermanual utarbeides for hvert prosjekt.  Det tilbys grunnleggende opplæring i drift og vedlikehold.