Bannerbilde

Aage er rådgiver innen overvannsløsninger

Aage er rådgiver innen overvannsløsninger

Eller trådtrekker, som han også kaller seg.

Tekst: Inger Anita Merkesdal   

De første årene etter at han i 1989 ble ansatt hos Skjæveland, arbeidet han innen marked og salg. Da hadde han allerede 10 års erfaring som produksjonsleder i en annen betongvarefabrikk. Senere var han i en årrekke daglig leder av Skjæveland Cementstøperi; VA-produsenten som utviklet seg til å bli landets mest innovative betongvarefabrikk og tidlig tok en posisjon innen nye overvannsprodukt og –løsninger.

Skreddersyr overvannsløsninger

Nå er Aage Gjesdal rådgiver innen overvannsdisponering. I hovedsak arbeider han for Skjæveland og Storm Aqua, men han deltar også i drøftinger som involverer Multiblokks produkt. Ofte er den optimale LOD-løsningen en kombinasjon mellom overvannsdisponering på bakken, og under. Det vil si en kombinasjon mellom permeable dekker samt kummer og rør, som tidsforsinker og infiltrerer.

Noen ganger får Gjesdal direktehenvendelser fra kunder og konsulenter som allerede kjenner ham. Andre ganger overføres henvendelser til ham.

– Hvem er de typiske kundene dine, og hva trenger de hjelp til?
– Det dreier seg mye om råd og veiledning. Typisk er det konsulenter som arbeider med planer og trenger bistand og innspill for å finne løsninger.

Aage Gjesdal, t.h. i formøte om Stangeland Arena. Fra v. Ingve Harveland Sola kommune og Per Møller-Pedersen fra Storm Aqua. overvannsdugnad– Hva er viktig for deg i jobben din?
– Jeg er veldig opptatt av å analysere kundens behov. For å lykkes i å hjelpe med innspill og produkter må en være en god lytter.

Det er også avgjørende å vite hvilke ressurser en har i eget hus. Jeg spiller på kompetansen til andre i Skjæveland, Multiblokk og Storm Aqua. Jeg snakker mye med mennesker og deltar ofte på prosjekteringsmøter. Da hender det at jeg tar med meg folk fra Multiblokk. I lag syr vi sammen løsninger som kunden synes er bra, beskriver Gjesdal.

Da Johannes Taule, seniorrådgiver i Karmøy kommune, fikk se dette bildet, forsto han at Fotrør V var akkurat det produktet han var ute etter for å løse utfordringen med legging av rør tvers over landets fineste sandstrand.

Også utenfor VA

Nylig har han trukket i tråder for selskapet Grønn Kontakt, lokalisert i Kristiansand. De skal etablere ladestasjoner for el-biler og har behov for betongfundament og takkonstruksjoner i betong. Selskapet kontaktet Skjæveland og presenterte tegninger utformet av en industridesigner. Både fundamentet og takkonstruksjonene er pir fulle av trekkerør og armering. Ladestasjonene er ekstremt komplekse, med alt av ledninger og føringer på innsiden.

Skjæveland svarte på utfordringen på en måte som gjorde at Grønn Kontakt valgte å gå videre med dem. Denne produksjonen er satt ut til en underleverandør. Det er allerede levert og montert over 30 fundament, takene begynner å bli produsert i disse dager, og Skjæveland har ansvar for både frakt og montasje.

Innovative LOD-prosjekt

På samme måte har Aage vært trådtrekker i forbindelse med oppgraderingen av Lyngdal sentrum, for Stangeland Åna – og for Box Culvert, som ble utformet for å løse utfordringene der. Det handlet om å forberede infrastrukturen på økende nedbørsmengder, i kombinasjon med en svært kompleks trasé. Det gav behov for et rør med optimal kapasitet, som ikke bygger for mye i høyden og som kan vinkles både horisontalt og vertikalt.

Fra v. Per Møller-Pedersen samtale med Aage Gjesdal, på kontoret de deler.  Andre eksempler på innovative og komplekse prosjekt fra nyere tid er overvannshåndtering uten påslipp til kommunalt nett ved Stangeland Arena, drenering av overvann uten overvannsledning i myr-området ved Årsvollveien, legging av en overvannsledning tvers over landets fineste sandstrand, på Åkrasanden og renovering av ledningsnettet i Langgata i Sandnes, hvor handlegaten også rustes for et endret klima.

– Hvordan er det å arbeide både for Skjæveland og for Storm Aqua?
–Fordelen med å ha produksjonskompetanse med inn i drøftingene er at vi får en kobling mellom behov og det som kan la seg produsere.

– Hva er viktig for å lykkes?
– Det vesentlige er å lytte til kundene, ha faglige samtaler, blant annet med premissgiverne, og å konsentrere seg om hva det er vi kan gjøre hos oss for at kunden eller konsulenten skal få sitt behov oppfylt.