Bannerbilde

Fra vannreservoar til motiverende utstillingsobjekt

Fra vannreservoar til motiverende utstillingsobjekt

Vålandstårnet har en sentral plass i Stavangers sjel og vannverkshistorie. En omfattende opprustning er gjort for å bevare tårnet og å gjøre det tilgjengelig for publikum. Nå skal vannbassengene og området rundt transformeres.

Her skapes et publikumsanlegg som skal fange barn og unges interesse for VA og vann i ordets rette forstand.

De to bassengene, hvert av dem på 250 kvadratmeter, har en takhøyde på seks meter.

– Her skal vi skape en arena for rekruttering ved å vekke interessen og nysgjerrigheten for VA-faget, forteller prosjektleder Therese Øvernes.

– Vi skal presentere vann i sin videste forstand, og vise alt fra betydningen av vann til tekniske installasjoner. Utvendig skal arealet utvikles slik at det også blir et sted å trives og oppleve også når bassengene er stengt.

Hun kjenner ikke til at noen andre har gjort noe tilsvarende.

– Dette handler om industrihistorien vår, og et historisk byggverk som tilrettelegges for innovativ utvikling.

SOLID SATSING FOR VA

Fire arkitekter har lagt inn forslag på hva som kunne gjøres med tårnet og bassengene under ett.

– Vinnerresultatet ivaretar de innvendige bassengveggene på en utmerket måte og skaper en læringsarena for VA som det blir kjekt å komme inn i og være i både for barn, unge, voksne og eldre. Det blir mye å lære og oppleve mens en er her, og det skal bli et sted en får lyst å komme tilbake til igjen.

Arkitektkontoret har laget en kalkyle og et skisseforslag, som har vært til politisk behandling. Det er bevilget 30 millioner kroner, eks. mva., til å transformere bassengene fra vannreservoar til motiverende utstillingsobjekt. Nå prosjekteres løsningene i samarbeid med en rådgivningsgruppe.

NENNSOMT RENOVERT

Vålandstårnet er satt i stand på en måte som bevarer tårnet og gjør det mulig å benytte bygget til samlinger av ulike slag.

Murbygget hadde et innvendig fuktproblem. Utsiden er pusset med diffusjonsåpen maling for å forebygge fuktproblem, og gammelt panel og puss er fjernet innvendig. De har avdekket et vakkert velvet tak, de har pusset og lakket gulv og rehabilitert de opprinnelige smijernsvinduene i hovedetasjen. Tårnet har fått nytt fint og funksjonelt kjøkken, og er gjort tilgjengelig for publikum helt opp til topps.

POPULÆR PLASS

I mange år, fra 1865,  var Mosvannet Stavangers vannkilde. I 1895 ble det utvidet med høytrykksanlegg på Vålandshaugen. Da ble et oppsynstårn anlagt, og en oppsynsmannsbolig bygget, slik at det kunne føres tilsyn. I 1930 fikk byen ny vannkilde. Tårnet var bebodd til 1970-tallet. En periode ble andre etasje benyttet av en radio-forening. Kommunens vaktmestre benyttet hovedetasjen som pauserom, frem til Vålandtårnets venner pusset det opp og brukte bygget til søndagskafe fra slutten av 1990-tallet til 2007. Etter en omfattende restaurering ble det gjenåpnet, i januar 2016.

Igjen er Vålandstårnet søndagsåpent. Det er også tilgjengelig for leie for foreninger og lag. Da Eureka var på besøk, og dørene sto åpne, kom først en forfatter innom. Han skulle ha boklansering i tårnet uken etter, så dukket det opp en hel skoleklasse, og ikke lenge etter en barnehagegruppe på tur. Alt mens en gjeng jenter lekte på bassengtaket i solen utenfor.