Klimaendringer, økt byggeaktivitet og kapasitetsbegrensninger i ledningsnettet gir økte utfordringer med håndtering av overvann. Myndighetene legger derfor opp til at avrenningen skal reduseres og at overvann i størst mulig grad skal håndteres lokalt.

Resultater fra målinger av ytelsen til tidligere løsninger og installasjoner danner et viktig datagrunnlag for prosjektering av nye anlegg. Noen ganger er det nyttig å foreta målinger av førsituasjonen slik at en kan dokumentere følgene av et nytt anlegg.

Vi kan foreta en rekke forskjellige målinger og vi leverer pålitelige måleresultater. Vi benytter gjennomprøvd utstyr fra anerkjente leverandører av måle- og loggeutstyr. I tillegg har vi en avtale med Danmarks Hydrauliske Institutt, som gir oss mulighet til å lagre og hente ut data fra prosjektspesifikke databaser. Vi er involvert i en rekke testfelt som vi har instrumentert for å kunne undersøke og dokumentere funksjonen av overvannsløsninger. Gjennom dette arbeidet har vi bygget opp en allsidig erfaring.

Vi bistår gjerne med nye måleprosjekt, ta kontakt!

Last ned vårt faktaark om Storm Aquas bistand ved måleprosjekt.