Effektive, trygge og helhetlige overvannsløsninger i Havneparken, forskning på grønne tak, styrking av Storm Aqua og Klimatilpasningsdagene i Sandnes er bare noen av sakene relatert til overvann, i forsommerens utgave av Eureka.

Magasinet ligger her i elektronisk versjon. Dersom du ønsker Eureka tilsendt, er det bare å ta kontakt!