Kompetanseselskapet Storm Aqua arrangerte tidligere på våren et miniseminar i Kristiansand. Som en konsekvens av dette besøkte de tre kommunene Sandnes i to dager.

Qmax Storm med infiltrasjon i bærelaget, prosjektet som gjennom føres i Langgata i Sandnes, var blant prosjektene gjestene fra sørlandet fikk  se. – Deltakerne kom for å hente mer informasjon. De ønsket å se testfeltet og andre praktiske eksempler knyttet til effektiv og helhetlig overvannshåndtering, forklarer Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua.

Han fikk for øvrig gode tilbakemeldinger på løsningene som ble presentert.

– Spesielt satt de pris på å se hvordan produkter og prosjekt er utformet i praksis, det var også tydelig at de forstår helhetsperspektivet vi legger til grunn for  løsningene vi arbeider med, fortalte han.

Om lag 20 representanter fra tre sørlandskommuner kom på todagers besøk til Storm Aqua. I tillegg deltok Christen Ræstad på seminaret, i samarbeid med Storm Aqua.

Aage Gjesdal og Per Møller-Pedersen lot blant annet gjestene få besøke Bergknapp AS, landets største produsent av sedummatter brukt på grønne tak og annet.