Vi mener at de beste løsninger på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming, og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannshåndtering. Vårt mål er derfor å samle deltakere fra alle disipliner og bidra til at deltakerne øker sitt kunnskapsnivå, får kjennskap til nye løsninger, utveksler erfaringer og snakker med nye kontakter. Vi ønsker at alle skal kunne ta lærdom med seg hjem som de kan anvende i sitt daglige arbeid.

Gå hit for program og registrering (åpnes i separat vindu).

Klimatilpasningsdagene er spesielt rettet mot:

  • landskapsarkitekter
  • rådgivende ingeniører
  • utbyggere
  • kommuner, spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift
  • utførende entreprenører og landskapsgartnere
  • leverandører av løsninger til disponering av overvann
  • representanter fra forskning, utvikling og undervisning

Vårt ønske er å skape et bredt engasjement og å invitere flest mulig i salen til å bidra til diskusjonen rundt de enkelte tema.

I år består programmet av syv tematiske moduler hvor vi dekker relevante temaer for våre hovedmålgrupper.

- Vi fikk mange konstruktive tilbakemeldinger fra de 120 deltakerne på konferansen i 2016 og de 150 deltakerne på konferansen i 2017. Disse har vi naturligvis tatt hensyn til. Dette gir oss et godt utgangspunkt til å kunne sette sammen et nyttig og interessant program for den tredje konferansen, forteller konferanseansvarlig og daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen.

Det er lagt til rette for at relevante aktører kan utstille i mingleområdet hvor pausene holdes og forfriskninger serveres. Det er også lagt inn gode pauser for å stimulere til diskusjoner og nettverksbygging.

Her er generell informasjon om Klimatilpasningsdagene.

Vel møtt i september!

Hilsen Per