For å sikre at produktene utformes optimalt må effekten og kvaliteten kartlegges og dokumenteres over tid. Derfor har vi etablert Test- og demonstrasjonsfeltet, derfor bruker vi store ressurser på forskning, og derfor finnes Storm Aqua.

Løsningene vi lager må også tas i bruk, og videreutvikles i samarbeid med andre. Storm Aqua er et viktig verktøy også i denne delen av arbeidet vårt.

24. og 25. september arrangerer vi Klimatilpasningsdagene, for fjerde gang. I forkant av dette har vi utformet en tema-versjon av nyhetsbrevet vårt. Denne utgaven er dedikert vårt arbeid innen forskning og utvikling, i samarbeid med andre vesentlige aktører.

Vi ønsker alle god lesing, og vel møtt til Klimatilpasningsdagene 2019!


Storm Aqua er en verdifull ressurs innen håndtering, rensing og bruk av overvann. Vi bidrar til å løse dagens og morgendagens utfordringer i tråd med FNs bærekraftmål.

Produkter for overvannsdisponering:

 • Urbane uterom
 • Permeable dekker
 • Regnbed
 • Treplantebed
 • Infiltrasjonssystemer
 • Fordrøyningsmagasin
 • Rensing
 • Nyttevann
 • Lettseparering

Tjenester:

 • Produktutvikling
 • Infiltrasjonsmålinger
 • Grunnvannsmålinger
 • Systemmåling
 • Systemløsninger
 • Prosjekteringsinnspill
 • Systembeskrivelse
 • Drifts- og vedlikeholdsveileder
 • Seminarer
 • Klimatilpasningsdagene