Utvikling av nye løsninger er fundamentert på god forståelse for utfordringer og oppgaver, gode kontakter til brukere og partnere, samt teknisk kompetanse.

Vi bidrar med produktutviklingsløp som starter med en markedsavklaring for å sikre at nye løsninger blir utviklet i tråd med ønsker i markedet. Løsningene blir testet og dokumentert, introdusert til markedet og fulgt opp med drifts- og vedlikeholdsrutiner.

Vi tar utgangspunkt i en innovasjonsprosess som tilpasses den enkelte løsningen. Utviklingsløpet gjennomføres i henhold til en utviklingsplan med et tids- og kostnadsbudsjett som utarbeides i tett samspill med oppdragsgiver.

Vi bistår også med kompetanseoppbygging og implementering.

Omfang av bistand for produktutvikling

I samspill med oppdragsgiver avklarer vi krav, mål, rammer og plan for produktutvikling, og  planen ut i livet. Leveransen kan omfatte hele eller deler av følgende:

 • Vurdering av marked og størrelse på dette.
 • Utvikling av forretningsmodell.
 • Gjennomføring av markedsundersøkelse.
 • Utvikling av produkt og prototyper, herunder produksjonsteknikk.
 • Forskning, testing og dokumentasjon, inkludert nødvendige søknader.
 • Oppfølging av eksterne leveranser, studentoppgaver osv.
 • Utvikling av beregningsmodeller for ytelse og økonomi.
 • Undersøkelse av innvirkning på beregningen av blågrønn faktor.
 • Undersøkelse av livsløpskostnader og miljøavtrykk.
 • Utarbeidelse av tekniske tegninger og illustrasjoner.
 • Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon.
 • Utarbeidelse av informasjons-, presentasjons- og markedsmateriell.
 • Lagring av materiell slik at det er lett tilgjengelig for oppdragsgiver.
 • Igangsettelse og oppfølging av pilotprosjekter.
 • Oppfølging av tidlig markedsprosjekter.
 • Støtte og opplæring til oppdragsgivers organisasjon.

Last ned vårt faktaark om bistand til produktutvikling fra Storm Aqua.


Produktutviklingen honoreres etter avtale og etter plan og budsjett. Timeforbruk er på timebasis eller til fast pris. Utgifter kommer i tillegg.