Et grå-blått forskningsprosjekt på taket

I alle år har løsningen for takvann vært å få vannet vekk fra taket så fort som mulig. Nå har Skjæveland Gruppen vært med på å etablere et grå-blått klimatak, hvor målet både er å utvikle et brukstak og å tidsforsinke vannet på taket.
Plaza dren Urbane uterom Høvringen 4
Tekst: Inger Anita Merkesdal

Taket ligger i Trondheim, og er ett av Skjæveland Gruppens prosjekter som industripartner i Klima 2050.

Den tradisjonelle måten å håndtere overvann på, å lede nedbøren inn i rør og frakte den videre, flytter bare vannproblemene til et nytt sted.

– Vi må arbeide frem løsninger som gjør at en kan håndtere mest mulig nedbør på egen tomt, understreker Per Møller-Pedersen, daglig leder i Storm Aqua, et datterselskap av Skjæveland Gruppen.

– Dette er en av de nye løsningene vi er med på å forske frem. Ulike versjoner av grønne tak, er langt fra nytt. Men grå-blå tak vil gjøre det mulig å tidsforsinke takvann uten å være avhengig av planter som vokser, beskriver han.

Bilder fra etableringen av forsøkstaket.

Tre testfelter på taket

Det grå-blå taket er bygget på et av testfeltene, det er det første i sitt slag, og en del av et forskningsprosjekt ledet av Tone Muthanna, førsteamanuensis ved Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU.

Bygget er en del av Høvringen avløpsrenseanlegg, og taket er stilt til disposisjon av Trondheim kommune. Målet er å utvikle et tak som har god fordrøyningskapasitet, samtidig som taket kan bli et attraktivt uteområde.

Taket er tekket på tradisjonelt vis, men langs ytterkantene av taket er det bygget opp vegger, slik at taket er en isolert celle og en får full kontroll på vannet som lander der. På de to andre testfeltene skal det etableres et blå-grønt tak beplantet med bergknapp, og en tradisjonell takløsning.

Taket er tekket med betongsteinen Plaza Dren.

Belegningsstein på taket

På det grå-blå taket ble det først lagt ut et 200 mm tykt oppbygningslag av Filtralite, et Leca-produkt med betydelig forsinkelseseffekt. På dette ble det lagt et permeabelt dekke av Multiblokks betongsteinen Plaza Dren, som er fuget med Filtralite, tilsvarende det som er brukt til oppbygningen. Nedbøren som treffer taket vil dreneres ned via fugene i det permeable dekket, og tidsforsinkes i oppbygningslaget før det når nedløpet.

Taket er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon, og et avansert anlegg for måling av vannmengden som passerer i sluk fra hvert av de tre forsøksfeltene. Det er også mulig å måle hele nedbørsspennet fra drypp til ekstremnedbør.

Det grå-blå taket er utviklet i et samarbeid mellom Saint-Gobain Weber Leca og Skjæveland gruppen, gjennom Klima 2050 hvor Skjæveland gruppen er industripartner.

Her er Klima 2050s artikkel om tak som klimatak.